Svenskspråkiga skolor

 

Det finns tre svenska lågstadier, en svensk specialskola, ett svenskt högstadium och ett svenskt gymnasium i Hangö.


Skolgatan

Hangö Centralskola

 
Halmstadsgatan 2
10900 HANGÖ
Rektor: Monica Lönnqvist
Tfn 040 481 7255
Lärarrummet: tfn. 040 1359 208
eftermiddagsklubb för 1-2 klassister, HYL, Humlan, tel 040 1795 722.


 
Hangöby skola

Hangöbyvägen 45
10940 HANGÖBY
Rektor: Mona Stenström

Tfn. 040 5354 596 
Eftermiddagsklubb: I Hangöby skola, Hangöby eftis tel. 040 747 6609, i stadens regi


 

Lappvik skola

Skolgränd 4
10820 Lappvik
Rektor: Hannu Larinen 
Tfn. 040 820 3219


Centrumskolan

Halmstadsgatan 2
10900 HANGÖ
Rektor: Maria Repo

Tfn. 040 827 5071
Lärarrummet: tfn. 040 1359 220
eftermiddagsklubb för 1-2 klassister, HYL, Humlan , tel 040 1795 722,


Hangö högstadium

Skolgatan 13 - 15
10900 HANGÖ
Rektor: Tanja Koivisto
Tfn. 040 825 8084
Skolsekreterare: Heidi Nordström,
Tfn. 040 137 3937
Lärarrummet: tfn. 040 1359 219 
 

Hangö gymnasium

Skolgatan 9-11
10900 HANGÖ


Rektor: Tanja Koivisto
Tfn. 040 825 8084
Skolsekreterare: Heidi Nordström (kl. 8 - 11),

Tfn. 040 137 3937
Lärarrummet: tfn. 040 137 3938