Centrumskolan

Med eleven i centrum

 

Centrumskolan erbjuder specialundervisning och fostran av  speciallärare enligt individuella läroplaner för elever med särskilda behov. Dessutom erbjuder Centrumskolan en omfattande studerandevård till stöd för föräldrarna och hemmen samt stöd av skolgångsbiträden vid behov.

 

Specialskolan undervisar eleverna i fyra olika grupper enligt elevernas  ålder och färdigheter.

Åk 1-6 befinner sig på Halmstadsgatan 2 och åk 7-9 på Skolgatan 9.

Specialklasslärarna tar i beaktande elevernas färdighetsnivå och bygger upp en individuell läroplan tillsammans med vårdnadshavarna. Läroplanen kan omarbetas under läsårets gång. Läroplanen utvärderas årligen. Då läroplanen är uppgjord finns den att läsas på Wilma.

Centrumskolans elever integreras i grupper både i Centralskolan och Hangö Högstadium. Elever med enstaka ämnen med individuell läroplan kan integreras i specialklasserna om plats finns.


Årets kvalitetsmål:

Läsning, en färdighet för livet.

En barnvänlig skola/kommun

Säkerheten i skolanHINKU projektet

 

Centrumskolan är med i HINKU och försöker med små handlingar minska på kolavtrycket.

Vi cyklar och återanvänder material samt försöker släcka lampor i de rum vi inte vistas i.

Dessutom diskuterar vi med eleverna och försöker förklara varför det är viktigt att spara på naturen.