Aktuellt 2018-2019


Hösttermin 14.8-22.12.2018

Vårtermin 7.1-1.6.2019

Höstlov: 19-23.10.2018

Vinterlov 18-24.2.2019

Hangö stads svenskspråkiga skolväsende


skolbroschyren 2018-2019 (pdf) (494.3 KB)KONTAKTUPPGIFTER  2018-2019

Centrumskolan

Halmstadsgatan 2 10900 Hangö åk 1-6

och Skolgatan 9-11 10900 Hangö åk 7-9

 

Rektor Maria Repo

maria.repo@hanko.fi

tel. 040-8275071

Lärarrummet

040-1359220

 

Åk  1-4

Maria Repo

maria.repo@hanko.fi

0408275071 tjtelefon

 

Åk 5-6

Helen Stenman

helen.stenman@hanko.fi

0407053263Åk 7-9 vid Skolgatan

Ann-Christine Nielsen

anki.nielsen@hanko.fi

0401359267 tj.telefon


 

Åk 8  vid Skolgatan

Robert Jonsson

robert.jonsson@hanko.fi

050-5559727

 


 

Skolgångsbiträden:


Helena Sjöberg-Liljestrand 040-5659845 Centralskolan åk 5-6, Humlans eftermiddagsvård

Martina Alopaeus 040 7186374 Hangöby skolan + eftis

Edvard Lindfors 0442590858 Centrumskolan och Hangö högstadium

Diana Bergström 040-5731243 Centrumskolan åk 7-9

Emilia Grundström 0407482199 Centralskolan åk 1-2 + Humlans eftis

Susanna Sandberg 0505427945 Centralskolan åk 3 och åk 5

Mona Kallström 0405359523 Centrumskolan åk 1-9 + Koulunallet

 

Speciallärare för undervisning med elever med  tal-, läs- och skrivsvårigheter:

Åk 1-5 Johanna Rönnblad  040-7607662

Åk 6-9 Siv Welander 040-7508663