Hangö stads skolväsen

 

Skolväsendet erbjuder elever förskoleundervisning (i samarbete med dagvården), grundskoleundervisning och gymnasieundervisning för båda språkgrupperna.

 

Det finns fyra svenskspråkiga och tre finskspråkiga lågstadier, skilda specialskolor, högstadier och gymnasier, vilket gör att eleverna i Hangö får en heltäckande allmänbildande undervisning ända till vuxen ålder.
Så gott som alla tjänster i skolväsendet är besatta med behöriga lärare och övrig personal, vilket i sin tur ger en god grund för varje barn att studera i en trygg miljö.

 

I Hangö verkar dessutom ett svenskt och finskt medborgarinstitut, Musikinstitutet Raseborgs Hangöenheten, Evangeliska folkhögskolanHangö Sommaruniversitet och Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet).


Wilma www-anslutning

Wilma är Primus och Kurre 7:s gemensamma www-anslutning. Wilma används bl.a. av lärare, studerande, vårdnadshavare och skolans personal. Med Wilma bedömer, antecknar frånvaro, granskar arbetsscheman, informerar osv.

Wilma www -anslutning