DSC_9115-liten
Marjut Vihervuori, Mats Nyström & Taija Selin

Ungdomsverkstaden Via

Ungdomsverkstaden Via, som upprättshålls av Hangö stad, är en tvåspråkig verkstad för 16 till 28 -åringar som är arbetslösa. Den unga kan vara på arbetsprövning eller i rehabiliterande varksamhet.

 

I vår verksamhet stöder vi de ungas vardagsliv, den sociala kompetensen samt den individuella mognaden. Via gemensamma vardagliga sysslor och rutiner, företagsbesök, kulturella upplevelser och fritidsverksamhet strävar vi till att vidga de ungas vyer och möjligheter.

 

Syftet är att stärka de ungas självförtroende, självkänsla och motivation inför sina studier, yrkesval och arbetsliv.

 

Vi fungerar i Barn- och ungdomscentret Hyllis Esplanaden 77.

 

Marjut Vihervuori

verkstadsförman

040 175 7737


Mats Nyström

yrkesledare

040 175 7737


Taija Selin

individuell handledare

0400 875935


Ulf Wiberg

uppsökande ungdomsledare

040 132 5433


PAJA2

Kuva Via-esite ruot