collage

Aktuellt:

Från Hyllis får man mot kvittering låna fotbollar, handbollar, bobollsutrustning, petanque, mölkky, fresbeen m.m. Allt man behöver i Feffe Park. Utlåningen sker under Hyllis öppethållningstider!


PointVia Taija

To 11.1.2018 kl 17.00 - 19.00 fortsätter varje torsdag kväll