Ungdoms- och idrottsväsendets understöd för år 2017

Föreningar och sammanslutningar i Hangö kan söka understöd för verksamheten år 2017. Man kan få understöd från endast en instans.


Bildningsnämnden beviljar understöd för idrotts-, specialidrotts- och ungdomsverksamhet. Ytterligare information ger idrotts- och ungdomsbyrån, Halmstadsgatan 7 C, 10900 Hangö eller tommy.grondahl@hanko.fi. Ansökningsblanketter fås från ovannämnda byrå eller elektroniskt här nedan. Ansökan skall lämnas in senast den 31.3.2017 kl. 14.


OBS! Försenade ansökningar beaktas ej.Ungdoms- och idrottsväsendets fördelningsgrunder för verksamhets- och projektunderstöd


Blankett - understöd 2017 (pdf) (207.3 KB)

Mätetalsblankett 2017 (pdf) (200.8 KB)


Hyllis & Via

Selkä logot

PointVia kvällar:

To 23.3.2017 kl 17 - 20
To 30.3.2017 kl 17 - 20
To 6.4.2017 kl 17.30 - 20
To 13.4.2017 kl 17 - 20
To 20.4.2017 kl 17 - 20
To 27.4.2017 kl 17 - 20
To 4.5.2017 kl 17 - 20
To 11.5.2017 kl 17 - 20
To 18.5.2017 kl 17 - 20