collage

Aktuellt:

Från Hyllis får man mot kvittering låna fotbollar, handbollar, bobollsutrustning, petanque, mölkky, fresbeen m.m. Allt man behöver i Feffe Park. Utlåningen sker under Hyllis öppethållningstider!


Hyllis & Via

Selkä logot

PointVia Taija

Semester 3.7. - 6.8.2017

Ungdomsverkstaden Via, Esplanaden 77
tlf / whatsapp 0400 875 935