Är du arbetslös arbetssökande och funderar på alternativ för att komma tillbaka till arbetslivet?

Är du företagare och undrar vilka alternativ till stödformer det finns för anställning av någon som är arbetslös t.ex. arbetsprövning, lönesubvention, läroavtal?


Då kan du kontakta sysselsättningskoordinator Marika Engblom per telefon eller e-post.

Tfn: 040 1359 239

E-post: marika.engblom(at)hanko.fi


Besöksadress (enligt överenskommelse): Boulevarden 6, 10900 Hangö


Aktuellt inom sysselsättningstjänster

”Työnhakutiistai” börjar i Hangö 15.1.2019


 ”Työnhakutiistai” börjar i Hangö 15.1.2019 som ett samarbete mellan Hangö stad och ESR-projektet DuuniAgentti


En ny verksamhet som siktar på sysselsättning åt vuxna arbetslösa eller personer som hotas av arbetslöshet ordnas i samarbete med Hangö stad och Luksias ESF-projekt DuuniAgentti. Under vårvintern kommer ”Työnhakutiistai” att erbjuda stöd och handledning i arbetssökning, studier eller att grunda eget företag. Innehållet under handledningsdagarna innehåller även information om stadens egen service samt välbefinnande. Enligt deltagarnas önskemål skräddarsys även olika intressanta företagsbesök.

I ”Työnhakutiistai”-gruppen får man stöd av människor som är i samma livssituation. Genom att delta kan det också uppstå arbets- och vänskapsrelationer. Utgångspunkten är att den som deltar i handledningen lär sig att känna igen sitt eget kunnande, plocka fram det och fundera vilka faktorer som kan främja det egna arbetssökandet. Fastän vi arbetar i grupp, så är målsättningen gällande sysselsättningen för envar individuell.

Under ”Työnhakutiistai” handledningsdagar använder man innehållet och erfarenheterna från DuuniAgentti-tjänsten samt Hangö stads nätverk och det regionala kunnande. Genom samarbete är det fint att få utveckla en ny verksamhetsmodell. Målsättningen är också att få igång samarbete med företagen, eftersom det via projekt kan komma fram en yrkesman eller en samarbetspartner som företaget behöver.


”Työnhakutiistai” gäller över 30 åriga vuxna arbetssökande med start tisdagen 15.1.2019 kl. 9 – 15 på Hangö stadsbibliotek. Verksamheten pågår varje tisdag ända till 19.3.2019 Deltagarna har även möjlighet att delta i någon kort kortskolning t.ex. arbetssäkerhetskortskolning. Det går även bra att komma med i verksamheten efter startdatumet.


 Hangö stads sysselsättningskoordinator Marika Engblom och från DuuniAgentti Teija Holappa och Matti Pihlajamaa ansvarar för ”Työnhakutiistai”.


Välkommen med!


Anmälningar: Marika Engblom, Hangö stads sysselsättningskoordinator tel. 040 1359 239 marika.engblom@hanko.fi


Tilläggsuppgifter: DuuniAgentti, Teija Holappa tel. 044 335 6066 eller Matti Pihlajamaa tel. 050 337 3705, förnamni.efternamn@luksia.fi www.duuniagentti.fi


 Tillbaka till rubrikernaRegionala sysselsättningsprojekt


Duuniagentti_januari_maj 2019 (pdf) (480.7 KB)


DuuniAgentti handleder över 35-åriga i arbetslivet


Novagos projekt: ”Rekrytoimalla hyvinvointia”; stöd i rekryteringsfrågor både för företag och arbetssökanden


”Nuoret kohti työtä!” service för personer under 30 år