Omhändertagande av upphittade djur

Kommunen skall se till att inom dess område ordnas tillfällig skötsel av herrelösa hundar och katter samt motsvarande små sällskaps- och hobbydjur som påträffas och tas om hand. Omhändertagna djur skall förvaras minst 15 dagar, varefter kommunen har rätt att sälja djuret, överlåta det på annat sätt eller avliva det.

Kommunen har rätt att av djurets ägare eller innehavare uppbära ersättning för kostnaderna för omhändertagande, skötsel och eventuell avlivning av djuret.


Hittedjurshemmet och kommunerna ansvarar för verksamheten. Eventuella förfrågningar och klagomål gällande omhändertagande av hittedjur riktas direkt till hittedjurshemmet eller kommunernas miljö-/tekniska avdelningar.


Hittedjurshemmet som Hangö, Raseborg och Ingå anlitar är:

Skeppsdal Family
Östra Barövägen 86

10270 BARÖSUND

Tel: 045 111 0081

http://www.skeppsdalfamily.fi/