Djurskydd

Djurskyddslagens syfte är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga. Lagen syftar också till att främja  djurens välbefinnande och god behandling av djur. Kraven för djurhållning kan hittas på Jord- och skogsbruksministeriet sidor om veterinärlagstiftning, F-register.


Tillsynsveterinärens arbetsbild:

1. Djurskyddsövervakning samt rådgivning i djurskyddsfrågor

2. Övervakning av djurskjukdomar


I tjänsten  ingår inte patientarbete eller jouransvar.


Att göra djurskyddsanmälan


När ni gör en djurskyddsanmälan, red på förhand ut den exakta adressen för djurens förvaringsplats samt ägaren namn.


Anmälan kan göras per telefon eller via e-post.


Kontakt:


Tillsynsveterinär Anna Kilpi

Raseborgsvägen 9

10600 Ekenäs

tel. 040 135 9227 (tjänstetid)

e-post: anna.kilpi@symi.fi

 

Anmälan kan också göras anonymt via vårt responssystem.


Under jourtid, vid akuta djurskyddsfall, kontakta i första hand polisen.

 

I tillsynsveterinärens uppgifter ingår inte:


1. Tillsynsveterinären sköter inte fall där djurhållning eller annan verksamhet med djur orsakar olägenheter för andra människor

2. Tillsynsveterinären sköter inte tvister angående köp eller försäljning av djur.


I liknande fall skall man ta kontakt med den andra parten och reda ut saken med dem.

Om djurhållning orsakar tydliga hälsorisker tag kontakt med hälsoinspektör. 

Om djuren orsakar en direkt fara för människor, tag kontakt med polisen.

I tvister gällande köp/försäljning av djur kan ni ta kontakt med konsumentombudsmannen.