Veterinärvård och djurskydd
Frågor som gäller veterinärvård och djurskydd sköts fr.o.m. 1.1.2011 av Sydspetsens miljöhälsa. Arbetsområdet för veterinärvården och djurskyddet är Hangö, Ingå och Raseborg.


Stadsveterinären ansvarar för icke brådskande vård av produktionsdjur och hälsovård på området. Veterinärmottagningen är belägen i Ingå. Sjundeå Veterinärer Ab sköter om jour dygnet runt för produktionsdjur och för smådjur efter tjänstetid.     


Djurskyddslagens syfte är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga. Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur.


Kontakt

Kontaktuppgifter till veterinärvården och djurskyddet hittar du här.