Veterinärvård och djurskydd
Frågor som gäller veterinärvård och djurskydd sköts fr.o.m. 1.1.2011 av Sydspetsens miljöhälsa. Arbetsområdet för veterinärerna är Hangö, Ingå och Raseborg. 


VETERINÄRVÅRD


JOURNUMMER DYGNET RUNT FÖR PRODUKTIONSDJUR OCH FÖR SMÅDJUR EFTER TJÄNSTETID 0600-18090

(Avgiftsfritt vardagar kl. 16-22. Samtalen kostar 2,44 €/min under veckoslut och helger samt vardagar kl. 22-08)


Sjundeå Veterinärer Ab har ansvar för tjänsterna.


ICKE BRÅDSKANDE VÅRD AV PRODUKTIONSDJUR

För icke brådskande vård av produktionsdjur och hälsovård av produktionsdjur

Västankvarnsvägen 373, 10230 Ingå

Veterinär Ingå tfn 040 480 3732 (telefontid vardagar kl 8-9)


DJURSKYDD

Tillsynsveterinär Pia Haltiala
tfn 040 135 9227
e-post pia.haltiala@symi.fi

Djurskyddsfrågor, förebyggande av djursjukdomar.