KONTAKTUPPGIFTER TILL SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA

E-post till miljöhälsoövervakningen: halsoinspektor(at)symi.fi


Anmälningar, ansökningar och klagomål skickas till övervakningens e-post. Man kan också skicka frågor, förfrågningar och  information om misstänkta matförgiftningar eller annat motsvarande. En bekräftelse över att meddelandet mottagits skickas inom två vardagar. Om bekräftelsen av mottagningen inte ankommer pga. eventuella kontaktstörningar, ber vi er att vara i kontakt med hälsoinspektörerna per telefon. Vid brådskande ärenden ber vi er i första hand ta kontakt med hälsoinspektörerna per telefon.


De enskilda e-postadresserna är av modell: fornamn.efternamn(at)symi.fi 

Växelns telefonnummer: 019 22031

För kontaktuppgifter till veterinärerna, se längre ner på sidan.

Till våra uppgifter hör att ofta vara ute på fältet, därmed är det bäst att ringa först, om du vill träffa oss personligen.


KONTORET I HANGÖ 

Adress: Sandövägen 2, 10900 Hangö

 • Kanslist                     Tina Söderström          040 13 5 92 43        (må-fre 9-11:30)

 • Tf. hälsoinspektör    Monica Österblad       040 566 14 01             bl.a. livsmedel (spec. i Hangö)
 • Hälsoinspektör         Johanna Holmberg      040  700 32 75           bl.a. hälsoskydd, inomhusluft,                                                                                                                                       dricks-  och  badvatten

 • Direktör för hälsoövervakningen  Katianna Kuula         040 135 92 22


KONTORET I RASEBORG

 Adress: Raseborgsvägen 9 (3:e våningen), 10600 Ekenäs

 • Hälsoinspektör        Ingegerd Grünn-Maja    044-744 65 93                              bl.a. hushållsvatten,                                                                                                                                                             hälsoskydd
 • Hälsoinspektör        Henna Björkqvist            0400-12 81 08 (må-on 10-11)    bl.a. livsmedel
 • Hälsoinspektör        Kerstin Lindqvist             040-772 84 34  (ti-fre 8-9)          bl.a. livsmedel
 • Hälsoinspektör        Anne-May Sundström    tjänsteledig                                                                          
 • Tillsynsveterinär      Pia Haltiala                      040-13 59 227                              övervakning, som utförs
                                                                                                                                                 av veterinär 

VETERINÄRVÅRD

E-post till veterinärerna är av modell fornamn.efternamn(at)symi.fi


TELEFONNUMMER TILL DEN  KOMMUNALA JOUREN FÖR PRODUKTIONSDJUR OCH SMÅDJUR

Dygnet runt jour för produktionsdjur och jour för små djur utanför tjänstetid sköts av Sjundeå veterinärer Ab

JOURENS TELEFONNUMMER: 0600-18090
(avgiftsfritt under vardagar 16-22, avgift 2,44 €/min under helger och veckoslut samt under vardagar 22-08)

Sjundeå Veterinärer Ab:s verksamhetspunkt för de kommunala jourtjänsterna inom verksamhetsområdet för Sydspetsens miljöhälsa ligger i Tenala, Sockenvägen 18. Enligt separat överenskommelse är det också möjligt att söka vård vid mottagningen i Sjundeå (Aleksis Kivivägen 2)


VETERINÄRMOTTAGNINGEN I INGÅ

040 480 3732 (Telefontid 8-9)

Icke brådskande vård av produktionsdjur samt hälsovård av produktionsdjur
Västankvarnvägen 373, 10 230 Ingå st
Stadsveterinär Hanna Knaapinen 1.2.2017-