KONTAKTUPPGIFTER TILL SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA

E-post till miljöhälsoövervakningen: halsoinspektor(at)symi.fi

Administrativa ärenden: symikansli(at)symi.fi


Anmälningar, ansökningar och klagomål skickas till övervakningens e-post. Man kan också skicka frågor, förfrågningar och  information om misstänkta matförgiftningar eller annat motsvarande. En bekräftelse över att meddelandet mottagits skickas inom två vardagar. Om bekräftelsen av mottagningen inte ankommer pga. eventuella kontaktstörningar, ber vi er att vara i kontakt med hälsoinspektörerna per telefon. Vid brådskande ärenden ber vi er i första hand ta kontakt med hälsoinspektörerna per telefon.


De enskilda e-postadresserna är av modell: fornamn.efternamn(at)symi.fi 

Växelns telefonnummer: 019 22031

Till våra uppgifter hör att ofta vara ute på fältet, därmed är det bäst att ringa först, om du vill träffa oss personligen. I samband med arbetstagarnas telefonnummer har telefontiderna angetts i parentes.

Kontoret i Hangö

Sandövägen 2, 10900 Hangö


Kontoret i Ekenäs

Raseborgsvägen 37, E-huset,  Ekenäs
Postadress: Sydspetsens miljöhälsa, Pb 58, 10611 RASEBORG

Kanslist Tina Söderström
administrativa ärenden
tel. 040 135 92 43 (må-fre 8:30-11:00)

T.f. hälsoinspektör Saranna Sandström
livsmedel
tel. 040 566 14 01
 
Hälsoinspektör Johanna Holmberg
hälsoskydd, inomhusluft, dricks- och badvatten
tel. 040 700 32 75

Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula
tel. 040 135 92 22

Hälsoinspektör Ingegerd Grünn-Maja

hälsoskydd, hushållsvatten
tel. 044 744 65 93

Hälsoinspektör Henna Björkqvist
livsmedel, tobak- och nikotinförsäljning
tel. 040 052 81 08 (må, ons, fre 10-11)

Hälsoinspektör Kerstin Lindqvist
livsmedel, tobaksförsäljning, inomhusluft
tel. 040 772 84 34 (ti-fre 8-9)

Hälsoinspektör Anne-May Sundström
bassängvatten, badvatten, livsmedel
tel. 040 684 3894

Tillsynsveterinär Anna Kilpi
övervakning av anläggningar och primärproduktion, mjölkhygienövervakning
tel. 040 135 92 27


VETERINÄRVÅRD

Dygnet runt jour för produktionsdjur och jour för små djur utanför tjänstetid sköts av Sjundeå Veterinärer Ab, journummer 0600-18090 (avgiftsfritt under vardagar 16-22, avgift 2,44 €/min under helger och veckoslut samt under vardagar 22-08).

Sjundeå Veterinärer Ab:s verksamhetspunkt för de kommunala jourtjänsterna inom verksamhetsområdet för Sydspetsens miljöhälsa ligger i Tenala, Sockenvägen 18. Enligt separat överenskommelse är det också möjligt att söka vård vid mottagningen i Sjundeå (Aleksis Kivivägen 2).

Veterinär för produktionsdjur

Icke brådskande vård av produktionsdjur samt hälsovård av produktionsdjur, Västankvarnvägen 373, 

10230 Ingå station.


Stadsveterinär Hanna Knaapinen

tel. 040 480 3732 (telefontid 8-9)

e-post hanna.knaapinen(at)symi.fi


Djurskydd i Hangö, Ingå och Raseborg

Djurskyddsfrågor och förebyggande av djursjukdomar.


Tillsynsveterinär Anna Kilpi
tel 040 135 9227
e-post anna.kilpi(at)symi.fi