Livsmedelsövervakningens blanketter

På denna sida hittar du ansöknings- och anmälningsblanketter för olika livsmedelsverksamheter. 


Innan man kan påbörja livsmedelsverksamhet, såsom äggpackeri, charkuteri, ysteri, lager för animaliska livsmedel måste verksamheten godkännas av Sydspetsen miljöhälsa. Ansökningsblanketter för detta förfarande finns längre ner på sidan (anläggningsansökan).  


För livsmedelsverksamheter såsom, storkök, restauranger, kaféer, butiker och bagerier behöver verksamheten anmälas till Sydspetsens miljöhälsa (anmälan om livsmedelslokal). Även mobila livsmedelslokaler, såsom glasskiosker, torgtält och grillvagnar, ska genomgå samma anmälningsförfarande. Om den mobila livsmedelslokalen redan är anmäld i en annan kommun eller stad, och den besöker området Ingå, Raseborg eller Hangö för tillfälliga eller kortvariga evenemang, räcker det med en kortare anmälan om verksamheten till tillsynsmyndigheten (anmälan om verksamhet i mobil livsmedelslokal).   Anmälan om livsmedelslokal (inledande av verksamhet)

Gäller inledande av ny verksamhet i livsmedelslokal (även mobila livsmedelslokaler) eller betydande ändringar i verksamheten. Anmälan ska inlämnas senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller betydande ändringar sker.


ANMÄLAN om livsmedelslokal (doc)


ANMÄLAN om livsmedelslokal (pdf)Anmälan om verksamhet i mobil livsmedelslokal

Livsmedelsföretagare i Hangö, Ingå och Raseborg ska anmäla sina mobila livsmedelslokaler (så som transportbil, försäljningsvagn, tält, torgbord, vitrin) till Sydspetsens miljöhälsa. Anmälan behöver göras endast en gång t.ex. med blanketten OVAN. Handläggningen av anmälan är avgiftsbelagd enligt taxa, som godkänts av Sydspetsens miljöhälsonämnd.

 

Livsmedelsföretagare från andra kommuner ska anmäla sina mobila livsmedelslokaler till sin egen hemkommun OCH då de idkar livsmedelsverksamhet i Hangö, Ingå eller Raseborg ska de, senast fyra vardagar på förhand, lämna in en anmälan till Sydspetsens miljöhälsa (blankett NEDAN) om sin verksamhet t.ex. på torg, marknader och under övriga kortvariga evenemang. Denna anmälan handläggs inte och är därför avgiftsfri.

 

Intresseföreningar och privatpersoner, som inte idkar detta som en näring, behöver anmäla om tillfällig försäljning/ överlåtelse av livsmedel endast om det inte är fråga om lågriskverksamhet. Hälsoinspektörerna kan hjälpa till att bedöma vad som är lågriskverksamhet. Ta kontakt vid behov.

 

ANMÄLAN om verksamhet i mobil livsmedelslokal (doc) (225.5 KB)  


 ANMÄLAN om verksamhet i mobil livsmedelslokal (pdf) (231.1 KB)Ansökan om godkännade som livsmedelslokal

Vissa livsmedelslokaler kräver godkännande av myndigheten innan verksamheten kan påbörjas. Sådan verksamhet är till exempel äggpackeri, charkuteri, ysteri, lager för animaliska livsmedel m.fl. Vid påbörjande av motsvarande verksamhet var vänlig och kontakta vår personal.


Anläggningsansökan (doc 365.5 KB)

Anläggningsansökan (pdf 276.6 KB)Anmälan om företagarbyte eller avbrytande/ nedläggning av verksamhet

Ett företag, som tillfälligt ämnar avbryta livsmedelsverksamheten eller permanent lägga ned den, ska utan dröjsmål meddela detta till tillsynsmyndigheten. Vid företagarbyte meddelar det nya företaget om att man tar över en existerande verksamhet. Om det tidigare idkats livsmedelsverksamhet i lokalen, men verksamheten varit nerlagd innan företagarbyte och nyöppning, ska anmälan om livsmedelslokal inlämnas.


ANMÄLAN om företagarbyte / avbrytande av verksamheten (doc)


ANMÄLAN om företagarbyte / avbrytande av verksamheten (pdf)
Frågeformulär gällande misstänkt matförgiftning

Används enligt hälsoinspektörens anvisningar. Avsikten med frågeblanketten är att utreda källan till en matförgiftningsepidemi. Ifyllda uppgifter är konfidentiella och används endast av myndigheterna vid utredning av misstanke om matförgiftningsepidemi. 


Frågeformulär gällande misstänkt matförgiftning (doc) (90 KB)Frågeformulär gällande misstänkt matförgiftning (pdf) (60.5 KB)