ADMINISTRATIVT

På den här sidan läggs till påseende enhetens administrativa tjänsteinnehavarbeslut i ärenden som inte direkt är relaterade till invånarnas hälsa. Meddelanden om tillsynsärenden publiceras på första sidan i aktuellt-rutan.