ADMINISTRATIVT

På den här sidan läggs till påseende enhetens administrativa tjänsteinnehavarbeslut i ärenden som inte direkt är relaterade till invånarnas hälsa. Meddelanden om tillsynsärenden publiceras på första sidan i aktuellt-rutan.  


15.6.2018: Val av tillsynsveterinär till ordinarie tjänst. Allmänheten anses ha fått kännedom om beslutet den 25.6.2018. Se beslut med bilagor här.