SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA


Sydspetsens miljöhälsa har inlett sin verksamhet från och med 1.1.2011. Enheten, som lyder under Hangö stad, fungerar som kommunal myndighet inom miljöhälsovården i Hangö, Ingå och Raseborg samt sköter om veterinärvården inom samma område.


Mera information om enhetens tjänster, kontaktuppgifter samt blanketter kan hittas på vänster sida under snabblänkar.

Språket kan bytas från På svenska/Suomeksi -väljaren på höger sida i övre balken.Hälsoinspektörerna informerar

Fisk- och fiskproduktmärkningar (EU)

Nya regler gällande konsumentmärkningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter började tillämpas 13.12.2014. Märkningarna ska bl.a. bidra till att konsumenterna kan göra välgrundade val i butiken. Som stöd för tillämpningen av de nya kraven har Europeiska kommissionen utarbetat "Fickguide för den nya konsumentmärkningen". Guide samt tilläggsupgifter hittar du på Europeiska kommissionens webbsidor.


Förpackningsmärkningar och allergener

Lagstiftningen gällande förpackningsmärkningar och allergener har ändrat fr.o.m. år 2014. Fortfarande ska det ur förpackade livsmedelsförpackningar framgå de allmänna förpackningsmärkningarna och allergener, men nya krav ställs nu på bl.a. framhävandet av allergener. 


De allmänna förpackningsmärkningarna är beskrivna i den sk. EU förordningen om information om livsmedel (1169/2011) 9 artikel. Framhävandet av allergener hittas i 21 artikeln och lista över allergener i förordningens bilaga II.


Vi har också  sammanfattat en kort anvisning om information, som ska ges om oförpackade livsmedel, som säljs eller serveras. Anvisningen finns här.