Socialservice

Hangöborna får hjälp av socialservice i  olika  levnadsskeden.

 

Grunden för verksamheten är ett fungerande samarbete mellan klienter och olika samarbetsorgan. Med olika servicemodeller befrämjar man invånarnas sociala trygghet och egen aktivitet.


Socialservicecentralen

Besöks- och postadress: Boulevarden 6, 10900 Hangö
Telefonnummer: 019 22031
Fax: 019 220 3493

Socialservicecentralens rådgivning och socialhandledning:


Socialhandledning för privatpersoner och samarbetspartners fås vardagar kl. 8.00 - 16.00 på nummer 040 135 9492.

Kontakt till socialvården och samtal mottas av enhetens socialhandledare, som kan handleda i ärenden gällande socialvård och vid behov anvisa er till rätt service.
 

Grundtrygghetsverket


Organisationsschema socialservicecentralen 1.4.2018 (pdf) (171.2 KB)