Socialservice

 

Hangöborna får hjälp av socialservice i  olika  levnadsskeden.

 

Grunden för verksamheten är ett fungerande samarbete mellan klienter och olika samarbetsorgan. Med olika servicemodeller befrämjar man invånarnas sociala trygghet och egen aktivitet.

 

Grundtrygghetsverket