Socialservice

 

Hangöborna får hjälp av socialservice i  olika  levnadsskeden.

 

Grunden för verksamheten är ett fungerande samarbete mellan klienter och olika samarbetsorgan. Med olika servicemodeller befrämjar man invånarnas sociala trygghet och egen aktivitet.

 

Grundtrygghetsverket


Socialservicecentralen organisationsschema (pdf) (12.5 KB)