Välkommen till småbarnspedagogik / dagvårdSmåbarnspedagogik


 Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betona (Lag om småbarnspedagogik 1 §). I Hangö erbjuds småbarnsfostran inom kommunal dagvård, grundläggande utbildning .


Alla barn under skolåldern har rätt till kommunal dagvård när föräldraledigheten upphör. Ett år innan läroplikten börjar har barnet rätt till avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen i samband med antingen dagvården eller skolan.


Småbarnsfostran är en viktig funktionell helhet inom servicen och stödsystemet för barnfamiljer. Föräldrarna har i första hand ansvar för sina barns fostran. Den offentliga småbarnsfostrans uppgift är att stödja föräldrarna i deras föräldraskap och i barnets fostran. Barnets spontana lek har en central roll i småbarnsfostran. 


Den kommunala småbarnsfostran och grundläggande utbildningen bildar en enhetlig, sammanhängande verksamhet.  Småbarnsfostran som består av dagvård och förskoleundervisning utgör en helhet av vård, fostran och undervisning. Förskoleundervisningen ges i nära anslutning till både småbarnsfostran och nybörjarundervisningen. 


Barnens vårdnadshavare erbjuds flexibla dagvårdsalternativ. Småbarnsfostran skapar en grund för en balanserad uppväxt och utveckling. Tillsammans med förskole- och grundskoleundervisningen bildar småbarnsfostran en helhet som främjar en välfärds-, omsorgs- och inlärningshelhet. Samarbetet mellan dagvården, förskolan och skolan förbättras och barnet övergår smidigt och tryggt från dagvård till förskoleundervisning och vidare till grundläggande utbildning.  

 

Småbarnspedagogiken erbjuder

förskola för alla 6-åringar

daghem

familjedagvård

specialdagvård


Vårt mål är att småbarnsfostran,förskoleundervisningen och nybörjar-
undervisningen bildar en harmonisk helhet så att de stöder varje enskilt barns individuella utvecklingsdrag.

Föräldrar till barn under skolåldern kan välja mellan följande alternativ:

  • själva sköta sitt barn med hemvårdsstöd, om familjens yngsta barn är under 3 år
  • placera sitt barn i kommunalt daghem eller i kommunal familjedagvård

 

 Ansvarig för småbarnspedagogiken i Hangö är:

Birgitta Mannström

Chef för småbarnspedagogik

tfn.  040 159 5180