Planläggning och markanvändning


Detaljplan-flygfoto Gäddgränd

Markanvändningsavdelningen ombesörjer stadens planläggning, planeringen av markanvändningen, tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar, markanskaffningar, fastighetsregistret samt mätnings- och kartläggningsuppgifter.


Kundbestjäningstid: 09.00-12.00, övriga tider enligt överenskommelse


Avdelningens kontaktuppgifter:


Planeringsassistent

Eveliina Virtanen

Tfn. 040 1359 283

 • Kundservice
 • Kartbeställningar

Beställningsanvisningar för numerisk kartmaterial (pdf) (333.4 KB)

 • Adressärenden


Kanslist

Marika Engblom

Tfn. 040 1359 371

 • Fakturering
 • Allmänna kanslitjänster
 • Sekreterare i miljönämnden


Mätningsman

Ari Tusa

Tfn. 0400 213 714

 • Terrängmätningar
 • Byggslovmätningar


Markanvändningssekreterare

Aki Uusitalo

Tfn. 040 1359 287

 • Administrering av tomtmark
 • Fastighetsförrättningar
 • Tomtindelningar


Markanvändningsplanerare

Johanna Laaksonen

Tfn. 040 1359 285

 • Detaljplanläggning
 • Hangö nationalstadspark
 • Beredning av planeringsbehovs- och undantagsärenden


GIS-ingenjör

Daniela Hellgren

Tfn. 040 1359 284

 • Geoinformation och kartverksärenden
 • Beredning av tillstånd för miljöåtgärder (trädfällning)


Stadsgeodet, Avdelningschef

Kukka-Maaria Luukkonen

Tfn. 040 1359 281 / Det är bra att på förhand komma överens om ett besök.

 • Planläggning, markanvändningsavtal
 • Markanskaffning och marköverlåtelser
 • Föredragande i miljönämnden


Ovan nämndas e-postadress: fornamn.efternamn@hanko.fi

 

Tekniska och miljöverkets faxnummer: 019 248 1019