Miljövård

Miljövårdsavdelningen främjar med sin verksamhet trivsamheten och hälsoförhållandena i hangöbornas livsmiljö. Avdelningen övervakar företagens verksamhet enligt miljöskyddslagstiftningen. Många verksamheter kräver tillstånd eller anmälan. På dessa sidor finns relevanta länkar samt tillstånds- och anmälningsblanketter. Vid behov ger avdelningen råd och tilläggsinformation.


24.5.2018 OBS! Avdelningens administrativa beslut publiceras framöver på en egen undersida, se balken till vänster.


Strand2