Medborgarservice mfl.

 

Statens myndigheter med brett verksamhetsområde ger mångsidig medborgarservice. Olika service som staten erbjuder centraliseras allt mer till större enheter. Service ges via telefon eller internet.

 

Räddninsverket sköts regionalt. Tio kommuners gemensamma Västra Nylands räddningsverk sköter om räddningsverksamheten, akuta förstadelvårdstjänster och förebygger olyckor. 

Tilläggsinformation www.lup.fi/sv.

 

Likaså sköts avfallshanteringen regionalt. Centret är beläget i Lojo.