Stadshusgalleriet

Rådhustorget 5, 10900 Hangö

cultura@hanko.fi

040 1391 070, 040 1350 567

 

Galleri-centrum 5

 

Till den som hyr Stadshusgalleriet

Kulturbyrån hyr ut Stadshusgalleriet för konstutställningar. Galleriet besöks årligen av ca 6 000 besökare. Utställningsutrymmet i två våningar passar för att ställa ut bildkonst och statyer. Tiden för utställningen och andra praktiska saker bestäms tillsammans med kulturbyrån.

 

Hyran

25 €/dygn för tiderna 1.1-30.4 samt 1.10-31.12.

32 €/dygn för tiden 1.5-30.9.

Den som reserverat utställningsutrymmet betalar hyran när utställningen börjar till det konto som staden meddelat.

 

I hyran ingår

 • normal städning vardagar
 • överenskommet på förhand med kulturbyrån
  • standardannonsutrymme i den lokala tidningen och övrig elektronisk utdelning för en överenskommen grupp
  • att skicka elektroniskt till media pdf-inbjudningar och inbjudningar till pressinfo som levererats elektroniskt till kulturbyrån
  • att skicka elektroniska pdf-inbjudningar till en överenskommen grupp
  • hjälp från kulturbyrån i förhandsförberedelser, såsom förhandsinformering i evenemangskalendern och veckopressmeddelande samt kopiering av utställningskatalogen.

         

Den som reserverat utrymmet ansvarar för

 • transport och försäkring av verken. I galleriet finns kameraövervakning.
 • upphängning och nedtagning av utställningen
 • AV-apparatur som behövs i utställningen
 • att inbjudan levereras i pdf-format till kulturbyrån senast tre veckor innan utställningen börjar
 • tryckning av affisch och inbjudan och postning av tryckt inbjudan till inbjudna gäster och andra egna utdelningskanaler
 • utställningens vernissage och pressinfo
 • övervakning av utställningen vardagar efter kl. 16 och veckoslut om man inte kommer överens om annat.

Utrymmesreservering
Den som reserverar utrymmet fyller i reserveringsblanketten som fås i kulturbyrån och returnerar den tillbaka ifylld. Kulturbyrån / direktören för kultur- och medborgarverksamhet bestämmer om utställningen enligt de principer som nämnden för kultur- och medborgarverksamhet beslutit om 14.6.2012 (50 §).

Galleriansokan (pdf) (1.2 MB)

 

Öppet
Vardagar kl. 12–16. Den som arrangerar utställningen sköter om övervakning vardagar efter kl. 16 och på veckslut.

 

Gallerits bottenmplan

 

bottenplan


 

Golvyta 172 kvadratmeter, utställningsvägg 50m, på nedre plan 1,62 m hög.