Kulturlotsverksamheten börjar i Hangö                        

Nylands förbund har beviljat utveklingspengar för landskapet Hangö stad 8000 € för kulturlotsprojektet som räcker till början av juli.

Vad är en kulturlots?

Kulturlotsarna är frivilliga Hangöbor som bjuds att vara med om ett tremånadersprojekt. De sätter sig in i Hangös kulturverksamhet och verkar därefter som kulturlotsar, d.v.s. de assisterar bl.a. äldre och rörelseförhindrade så att de kan delta i olika evenemang.

Kulturlotsen kan vara en bekant i museet, berätta för den som lotsas om utställningen, hjälper denne i biblioteket, för till bion eller till olika kultur- och idrottsevenemang i staden. Lotsarna handleder helt vanliga stadsbor som behöver stöd eller som inte kanske annars själva skulle ta sig till olika evenemang.

”Vi börjar nu söka kulturlotsar. Jag hoppas att flera frivilliga anmäler sig för vilka kulturen står nära hjärtat” berättar projektets kulturkoordinator Leena Tammisto.

Hur blir man lots?

De som är intresserade av kulturlotsverksamheten kan kontakta projektkoordinator Leena Tammisto eller kulturbyrån. I början ordnas skolning för kulturlotsarna, då man bekantar sig med olika utställningar i staden, besöker biblioteket eller museet, går på bio och deltar i det övriga evenemangsutbudet. Kulturlotsarna får aktuell information och tips på vart man skall gå i Hangö, men också inbjudningar till vernissager, informationstillfällen och evenemang. Lotsskolningens mål är att erbjuda intressant evenemangsinformation till deltagare, men också bygga upp ett fungerande kulturambassadörsnätverk.

Hur verksamheten började?

Kulturlotsverksamheten är en ny service som redan har utvecklats på flera orter i Finland. Den började i Jyväskylä 2008, där den har fått till stånd positiva verkningar både i lotsarnas och de lotsades sociala liv.
”Vi tror att lotsverksamheten aktiverar människor, ökar intresset för kultur och kulturmiljön, höjer självförtroendet och hämtar nytt innehåll till livet”, säger Leena Tammisto.

Hur inverkar lotsverksamheten annars?

Det är en lättare att gå med en bekant och man får mera ut ur evenemanget när man kan diskutera om ämnet. Gemensamt upplevda konsterfarenheter kan också vara roligare. Kulturlotsarna kan i sina nätverk sprida information om kulturevenemang och –service. Att verka tillsammans piggar upp en och ger kraft och glädje både i lotsarnas och de lotsades liv. Kulturlotsarna och de lotsade kommer att höras för att utveckla verksamheten.

Hur komma med för att bli lotsad?

Alla de som är intresserade av kulturservice, men som kanske inte utan hjälp kan delta eller få information, kan bli lotsade. Det är lättare att komma iväg med en bekant som kan hämta hemifrån.

Frivilliga lotsar och de som behöver lotshjälp kan anmäla sig till Leena Tammisto, tel. 040 1359 216, e-post: leena.tammisto@hanko.fi eller cultura@hanko.fi.