Kulturväsendet

Hangö stads kulturväsende består av Kulturbyrån, Stadsbiblioteket, Hangö museum samt Hangö medborgarinstitut. Dessutom stöder kulturväsendet grundundervisningen i konst genom att understöda hyrorna för dansskolan som ordnar grundundervisning i konst.

 

Kulturbyrån

Kulturbyråns grunduppgift är att främja, stödja och ordna kultur- och medborgarverksamhet och utveckla stadsbornas fritidsaktiviteter i samarbete med organisationer, kultur- och konstinrättningar, skolor och daghem m.fl. instanser som verkar i staden samt med professionella och konstintresserade.

 

Kulturbyrån

Öppet må-fr kl. 9-16.

Rådhustorget 5

10900 Hangö

cultura(at)hanko.fi

 

Kulturdirektör

Jennika Friman
040 139 1070

jennika.friman(at)hanko.fi, cultura(at)hanko.fi

 

Kulturplanerare
Päivi Melasniemi

040 1350 567

paivi.melasniemi(at)hanko.fi, cultura(at)hanko.fi

 


 

 

 

likebutton ruotsi