Hangö stads kulturpris 2018


Hangö stads kulturpris utdelas årligen till en privatperson, förening eller ett samfund som under året eller längre tid har via sin verksamhet berikat Hangös kulturliv eller gjort staden känd.


Allmänheten får ge motiverade förslag  till kulturbyrån fram till tisdagen den 16 oktober kl. 15.00.Förslag kan ges per e-post till adressen cultura@hanko.fi, genom att fylla i blanketten nedan eller genom att skicka ett skriftligt förslag till adressen:
Hangö stads kulturnämnd

Rådhustorget 5

10900 Hangö*) Obligatoriska fältMottagare av kulturpriset

1990                    Antonia Ringbom
1991                    Tauno och Liisa Kallio
1992                    Ingeborg Wichmann
1993                    Sinikka Sörensen
1994                    Hannele Soulasmaa
1995                    Hangon Harrastajateatteri
1996                    Anisa Martinson
1997                    Maria Colliander-Saarnio
1998                    Stefan Randström
1999                    Heikki Aarva
2000                    Tomy Karlsson
2001                    –
2002                    utdelades inte
2003                    Hangon Kuvataiteilijat ry – Hangö Bildkonstnärer r.f.
2004                    Visans Vänner
2005                    Irma Tervahartiala och Jouni Kaarre från Hangon harrastajateatteri
2006                    Birgitta Danielsson
2007                    Minna Tiirikainen
2008                    Esko Sihtola
2009                    Birgitta Ekström-Söderlund och Kino Olympia
2010                    Anna Piiroinen
2011                    Simo-Pekka Silvonen
2012                    Peter Stenström
2013                    Agneta Möller-Salmela
2014                    Marketta Wall

2015                    Sacred Dimension
2016                    Heikki Kukkonen

2017                    Mi Grönlund


Önskemål till kulturen