Bangårdens underfartsprojekt

Trafikverket och Hangö stad bygger en underfart för lätt trafik vid bangården mellan Kadermogatan och Parkgatan. Ralf Ajalin Oy fungerar som entreprenör. Arbetena påbörjas i november 2018 och de färdigställs i juni 2020. 

ALIKULKU INFO 13_12_2018_A
        (Klicka på bilden för att se den i större storlek)

Nuvarande förverklingsplan:

Projektet börjar med flyttning av vattenförsörjnings- och ledningsnät samtidigt på Skvärgatan och Kadermogatan vid gamla brandstationen i november vecka 47. I december påbörjas beredningen av en tillfällig avgångsbrygga öster om underfarten. Förbindelser till den tillfälliga avgångsbryggan byggs såväl från Stationsgatan som från Korsmansgatan. Förberedande arbeten utförs samtidigt även på Kadermogatan. Genomfart är inte möjlig på Skvärgatan under arbetets gång. Den lätta trafiken styrs från Korsmansgatans eller Skolgatans sida. Den nuvarande plankorsningen för lätt trafik tas ur bruk redan under projektets gång. 


På veckoslutet 8-9.12 tas den tillfälliga perrongen och plankorsningen i bruk! 

Dessutom byggs tillfälliga parkeringsplatser och en busshållplats samt trafikljus vid sidan av Korsmansgatan för den tillfälliga järnvägsstationen. Den tillfälliga stationen kommer att användas tills början av sommaren. Vid det laget ska den första järnvägsbron över den nya underfarten vara klar. Den tillfälliga plankorsningen kommer att finnas tills underfarten är helt klar, vilket borde vara sommaren 2020.


alikulku LIIKENNE


3D modell 


Det kommer att förekomma några vattenavbrott under vattennätets anslutningsarbeten. Hangö Vatten meddelar om planerade vattenavbrott till fastigheterna på avbrottsområdet med hjälp av textmeddelandesystemet. Tilläggsinformation om textmeddelandesystemet: 

https://www.hanko.fi/sv/tjanster/hango_vatten/aktuellt


Frågor angående projektet kan riktas till:
 
Kari Nieminen, Rejlers Finland Oy, 0456789881

Markus Tamminen, Ralf Ajalin 040 778 38444

Sanna Varjus, Hangö Vatten  040 5056 498

Hannu Simelius, Hangö stad  040 5815 065

Erkki Mäkelä, Trafikverket, 0295343822


ALIKULKU Korsmaninkatu liikenteenohj. suunn