Båthamnar

Kontaktuppgifter: båthamnsförvaltare Thomas Skarpman Tfn. 040 5680 033 (Östrahamnens gästbåtshamn: Hsf Marine 019 232 770, Östersjöport:0400 544 164, 040 595 6480 och Hangöbys gästbåtshamn (* se på priser) : 040 1359 373). 


Båtplatser finns i 4 hamnar; Hangöby hamn, Kapellhamnen, Östra hamnen samt Lappvikhamn. Till båtplatsens pris hör också rätten att använda vattenposterna och avfallskärlen. Detta gäller alla hamnar. Möjlighet till ström mot extra betalning är också möjlig i alla hamnar (gäller ej Kråkudden). Båtplatserna får användas utanför ”säsongen” (båthamnarna är officiellt öppna  1.5-15.10; under denna tid har staden ansvar för underhållet). Efter det får man använda sin båtplats på eget ansvar. En uppmaning om att flytta bort båten kan fästas på båten om båtplatsfakturan inte är betald, om båten ligger på fel plats eller om båten inte har en ”egen” plats.

Hangöby hamn: 

cirka 585 platser, varav 25 gästbåtplatser. Storleken på platserna varierar från lågvattenplatser till 5m bredd.

servicekarta 2018 (pdf) (1.6 MB)

servicekarta 2018 p (pdf) (1.5 MB)

Hangöby 2011


gästbåtplatser Hangöby (pdf) (195.3 KB)

Hangö Udds Segelsällskap 

Kapellhamnen:

60 platser. Storleken mellan lågvatten till 3,5m bredd.

Kapelhamnens vågbrytare

Östra hamnen:

cirka 360 platser varav 200 gästbåtplatser.  Storleken från lågvattenplatser till 4,5m.

 

Ilmakuva meritausta

Östra hamnens gästhamn

Östersjöport

Hangö Segelförening 

Lappvikhamn:

51 platser. Varierar mellan 2,1-3,5 m bredd.  


 Vinterförvaringen på Urskogsplanen:

50 platser. Storleken varierar mellan 7 x 3,1m till 13 x 4,6m.
I priset ingår ström + vatten.

Vinterförvaring (pdf)