Avdelningen för kommunteknik:

Avdelningen ombesörjer gator, båthamnar och övriga

allmänna områden (parker, rekreationsområden, badstränder mm), avstjälpningsplatsen samt maskindepån och förrådet. 

Tfn: 0192203310


Avdelningschef

Avdelningschef Jukka Takala

Tfn. 040 1359 280

 

Gatumästare Hannu Simelius

Tfn. 040 581 5065                                

 

Gatusektionens arbetsledare:
Mats Rejström
Tfn. 0400 83 5382

 

Parkförman (samt torget):
Merja Rönkkö

Tfn. 040 510 6534

 

Parksektion:

Stefan Nyberg
Tfn. 040 501 1714

Helena Boström-Mäkelä
Tfn. 0400 835 337


Planeringsassistent Kristiina Boström-Förström

Tfn. 040 501 1721

 

Lagerförvaltare Jarkko Widerholm
Tfn. 040 594 3684

 

Båthamnsförvaltare Thomas Skarpman
Tfn. 040 568 0033 


Arbetsledare för rehabiliterande arbetsgrupp:

Tom Lindgren

Tfn. 040 841 4674


Kontaktinformation

Besöks- och postadress:

Sandövägen 2
10960 Hangö
Tel. * (019) 22031

e-postadress: fornamn.efternamn@hanko.fi

Avdelningens faxnummer

019 248 1021


Faktureringsadress

Hangon kaupunki
MAGDA
Bulevardi 6
10900 HANKO

tulluddens skog