Avdelningen för kommunteknik:

Avdelningen ombesörjer gator, båthamnar och övriga

allmänna områden (parker, rekreationsområden, badstränder mm), avstjälpningsplatsen samt maskindepån och förrådet. 

25.4.2018 Obs! Avdelningens administrativa beslut publiceras framöver på en egen undersida, se balken till vänster.


Avdelningschef

Avdelningschef Jukka Takala

Tfn. 040 1359 280

 

Gatumästare Hannu Simelius

Tfn. 040 581 5065                                

 

Gatusektionens arbetsledare:
Mats Rejström
Tfn. 0400 83 5382

 

Parkförman (samt torget):
Merja Rönkkö

Tfn. 040 510 6534

 

Parksektion:

Stefan Nyberg
Tfn. 040 501 1714

Helena Boström-Mäkelä
Tfn. 0400 835 337


Teknisk övervakare

Jan-Peter Sundberg

Tfn. 040 755 0267


Planeringsassistent Kristiina Boström-Förström

Tfn. 040 501 1721

 

Lagerförvaltare Jarkko Widerholm
Tfn. 040 594 3684

 

Båthamnsförvaltare Thomas Skarpman
Tfn. 040 568 0033 


Arbetsledare för rehabiliterande arbetsgrupp:

Tom Lindgren

Tfn. 040 841 4674


Kontaktinformation

Besöks- och postadress:

Sandövägen 2
10960 Hangö
Tel. * (019) 22031

e-postadress: fornamn.efternamn@hanko.fi

Avdelningens faxnummer

019 248 1021


Faktureringsadress

Hangon kaupunki
MAGDA
Bulevardi 6
10900 HANKO

tulluddens skog