Kollektivtrafik i Hangö


Kollektivtrafiken i Hangö baserar sig på reguljär trafik och på snabbturer samt på stadens interna lokaltrafik Därutöver kör tågturer till Karis / på kustbanan.

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentrumen. Snabbturerna kompletterar servicen med snabba förbindelser mellan de större kommuncentrumen.  

Mera information
UJO logo valkoinen tausta

Tågstationer i Hangö


På VR's webbplats hittar du info om bl.a. avgående och ankommande tåg på olika tågstationer i Hangö:


Hangö:   https://www.vr.fi/cs/vr/sv/hango_sv

Hangö-Norrahttps://www.vr.fi/cs/vr/sv/hango-norra_sv

Lappvik:  https://www.vr.fi/cs/vr/sv/lappvik_sv

Sandö:  https://www.vr.fi/cs/vr/sv/sando_sv