Enheten för intern service

Enheten för intern service administrerar, utvecklar, anskaffar och underhåller de byggnader som staden behöver samt ansvarar för de stödtjänster som behövs i utrymmena. Enheten för intern service hyr ut utrymmen åt förvaltningsenheterna och andra.

 

Enheten för intern service svarar för beredningen av investeringsförslagen inom husbyggnadssektionen och för förverkligandet av projekten.

Enheten för intern service har hand om bespisning och städtjänster.

 

Besöksadress: Sandövägen 2, 10960 Hangö

E-post: fornamn.efternamn@hanko.fi

 

Chef för intern service Bengt Lindholm

040 504 6272, 019 2203 291

 

Husingenjör John E. Sundberg

040 548 5637, 019 2203 324

 

Avdelningssekreterare Eija Huovinen

040 135 9309


Städarbetsledare Irma Kelosto

040 548 5575

 

Fax 019 2481 019Centralskolan / Centralköket

Halmstadsgatan 2

Servicechef Eivor Lundqvist
040 776 2853


Bespisningsförman Minna Helander
040 357 7947

Bespisningsförman Anna-Lena Östman

040 357 7947