Understöd år 2018

Föreningar, grupper och privatpersoner i Hangö kan söka understöd för verksamheten år 2018. Man kan få understöd från endast en instans.

  1. Kulturnämndenbeviljar verksamhets- och projektunderstöd för kulturverksamhet. Ytterligare information ger kulturbyrån, adress Rådhustorget 5, 10900 Hangö, jennika.friman@hanko.fi  
  2. Bildningsnämnden beviljar understöd för idrotts-, specialidrotts- och ungdomsverksamhet. Ytterligare information ger idrotts- och ungdomsbyrån, Halmstadsgatan 7 C, 10900 Hangö eller tommy.grondahl@hanko.fi  

Ansökningsblanketter fås från ovan nämnda byråer och elektroniskt på stadens hemsidor, www.hanko.fi > Blanketter > Blanketter > Understöd.  


Ansökan ska inlämnas senast 29.3.2018 kl. 14.00.

 

OBS! Försenade ansökningar beaktas ej.