Specialidrott

Med specialidrott avses idrott/ motion för sådana personer som på grund av sjukdom, handikapp eller begränsad funktionsförmåga har svårigheter att motionera och använda allmänna motionstjänster eller för vilka motionen har en särskild betydelse med tanke på hälsa och rehabilitering.


Du kan fråga om


- handledning för att komma igång i specialidrottens motionsgrupper

- motionshobbyalternativ

- motionsservice som intresserar dig

- idrottsplatser som staden upprätthåller

- ge förbättrings- och utvecklingsförslag för idrotts-/motionsplatser och -service

- personlig motionsrådgivning