MOTIONSRÅDGIVNING

  • kostnadsfri personlig rådgivning för att komma igång med  lämplig motion

  • för 18-64-åriga kommuninvånare som har en klart förhöjd hälsorisk, t.ex. förhöjt blodtryck, blodsocker, kolesterol eller övervikt, och vars motionerande är för litet eller ensidigt.

  • av din motionsrådgivare får du råd och långsiktig uppföljning för en bestående och hälsosam livsstilsförändring

Tag modigt kontakt själv eller via hälsovården!

 

Krista Grundström                                                                                       

040 869 7406       krista.grundstrom@hanko.fi


Charlotta Andström

040 135 9402       charlotta.andstrom@hanko.fi

 

Tillsammans:

  • pratar vi om motion och näring

  • tar vi dina målsättningar i beaktande

  • berättar vi om olika motionsmöjligheter

  • planerar vi ett motionsprogram som passar dig

  • stöder vi dig att uppnå dina mål

 

MOTIONERA DIG PIGG OCH ENERGISK!