Nycklar till gymmet


Nycklar till gymmet kan lösas ut ännu år 2018 under följande tider:

må 3.12 kl 14-17

ons 5.12 kl 12-15

ti 11.12 kl 8-15

fre 14.12 kl 9-12

ti 18.12 kl 12-15


Man kan ringa och komma överens om avvikande tider; Krista Grundström 040 869 7406 eller Charlotta Andström 040 135 9402. Nycklarna hämtas från Idrottshusets kansli, 2 vån., Rådmansgatan 12. Nyckelns pant är en 20 euros sedel. För snabbare service kan användarblanketten printas och fyllas i färdigt före besöket. 


Staden uppbär en halvårsavgift (6 månader) av alla nyckelinnehavare. Halvårsavgiften gäller för alla som innehaft nyckel under tiden 1.1. - 30.6. och/eller 1.7. - 31.12. För Hangöbor är denna halvårsavgift 25 € och för övriga 50 €. Avgifterna inkluderar moms . Faktura skickas två gånger per år (vår och höst).


V. 47 - 48 kan gymnycklar tillfälligt inte lösas ut. Det går att returnera nycklar normalt till skolbrån, Halmstadsgatan 7, till Gunnel Söderholm.


I faktureringsärenden kontakta Tina Wikström: 040 135 9244.
Blankett för registrering av användare till gymmet (pdf) (355 KB)Simundervisningen i skolorna

Idrottsväsendet handhar 3:e och 4:e årskursens simundervisning i skolorna på Regatta Spa. Simundervisningen innefattar lek, vattenvana samt teknik. Vi undervisar i smågrupper enligt elevernas förkunskaper. I undervisningen används vid behov flytredskap. Två utbildade simlärare (FSL)  finns på plats, utöver skolornas och badinrättningens egen personal.

På hösten går vi även med 1:a och 2:a-klassister till stranden för att få vattenvana och vattenskicklighet.

pelastusharjoituskeskk4_2
pelastusharjoituskeskk4_3

Rikshacyklarnariksha1


Staden har som donation fått 2 rikschacyklar för äldre!
Aktia-stiftelsen i Hangö, Hangö Rotary, företagarna på Berggatan och en privat person har donerat cyklarna. Helkama har donerat hjälmar.

Vill du bli en cykellots och vara med i Kraft i årens frivilliga verksamhet?
Nu har du möjlighet att delta i en 6 timmars kurs och lära dig cykla med en rikschacykel.

Vill du pröva åka med en rikschacykel?
Från och med denna vår är det möjligt att få åka omkring i vårt vackra Hangö på en rikschacykel med en frivillig cykellots vid pedalerna.

Mera information ger fysioterapeut Hanna Österlund (040 593 8113), specialidrottsplanerare Krista Grundström (040 869 7406) eller
cykelkapten Anja Kari (050 526 6027).

aktiariksha
rotaryriksha