Ungdoms- och idrottsväsendets understöd för år 2017

Föreningar och sammanslutningar i Hangö kan söka understöd för verksamheten år 2017. Man kan få understöd från endast en instans.

Läs mera
Ilmakuva