Hangö museum

Hangö museum är ett över 100 år gammalt professionellt skött kulturhistoriskt museum, vars grund utgörs av en samling bestående av över 12 000 föremål och 35 000 fotografier. Hangö museum har utgivit 30 böcker.


museikortet
Hos oss går museikortet
Museet
Hangö museum är en i början av 1800-talet färdigbliven kasern, som 1971 byggdes om till museum.
 

 

Facebook 

Gilla oss på Facebook: Hangon museo Hangö museum