Hemvård


Till hemservicen hör hemvården och hemsjukvården. Utgångspunkten för hemvårdens tjänster är att trygga ett kvalitativt och säkert eget liv  hemma  för klienten. Det är att hjälpa klienten hemma i de dagliga rutinerna, som klienten inte på grund av ålder, sjukdom eller handikapp klarar av. Hjälpen kan vara tillfällig eller regelbunden. Hemsjukvård är av utbildad personal utförd sjukvård i hemmet i enlighet med vårdplanen. Hemsjukvården förverkligas i samråd med klienten, anhöriga och samarbetsparterna. Städning hör inte till hemservicen.

 

Storleken på hemvårdens avgifter beror på klientens betalningsförmåga samt vårdens bredd.