Talterapi

Talterapi är terapeutisk undersökning och habilitering av avvikelser i språk och tal samt röststörningar. Hangö stad erbjuder talterapi åt barn inom dagvården och på hälsocentralen. I talterapin sköter man främst barn under skolåldern i hemvård eller i privat dagvård, barn i kommunal dagvård samt barn i skolåldern.

 

Tag kontakt med talterapeut om

  • barnet inte reagerar på tilltal eller tar kontakt
  • ett två -årigt barn inte talar eller om talet inte innehåller några ord som går att känna igen
  • ett 3-årigt barns tal är svårförståeligt eller om meningsbyggnaden är bristfällig, om barnet inte förstår instruktioner eller frågor
  • ett 4-årigt barn har problem med flera uttalsljud
  • ett 4-5 -årigt barn saknar ett par ljud och/ eller har problem med satskonstruktioner och begreppsuppfattning samt svårigheter att förstå instruktioner som består av flera delar
  • barnet stammar eller om rösten är avvikande

 

Klienten kan komma till talterapeut med läkarremiss, via rådgivningen eller dagvården. Remiss är nödvändig. Klienten beställer själv tid hos talterapeuten. Tjänsterna är gratis