Specialsjukvård

När man blir sjuk, får man först vård på egen hälsocentral, företagshälsovård eller av en privat läkare. Vid behov skriver läkare en remiss till sjukhuset eller undersökningar.

 

De patienter som kräver specialsjukvård vårdas huvudsakligen i Raseborgs Sjukhus eller  andra HNS sjukhus. Det är också möjligt att få några specialläkartjänster på hälsocentralen.

 

Närmare information på www-sidan

 

Raseborgs sjukhus