Skolhälsovården

 

Skolhälsovårdens syfte är att främja hälsa i skolsamfundet och hos eleverna. En sund uppväxt och utveckling hos eleverna är skolhälsovårdens viktigaste mål. Till skolhälsovårdens uppgifter hör att främja välbefinnande och hälsa i hela skolsamfundet och övervaka att arbetsförhållandena i skolan och skolarbetet fyller vissa sanitära krav och krav på säkerhet. Samt att följa upp, bedöma och främja elevens välbefinnande och hälsa. Skolhälsovården ska i samarbete med skolpersonalen identifiera och klarlägga problem som har att göra med inlärning, känsloliv och beteende hos eleven.

 

 

 Skolhälsovården sköts av  skolhälsovårdare och skolläkare. Målet är att skolhälsovårdaren träffar alla elever åtminstone x1/år samt utföra utvidgade hälsogranskningar på åk 1, 5 och 8 samt på klass II i gymnasiet Medan skolläkaren har som mål att träffa eleverna på åk. 1, 5  och 8 i grundskolan och kl. II i gymnasiet, då man utför en utvidgad hälsogranskning.

 

 

Lågstadie-skolorna

 

Hangö Centralskola

Centrumskola

Hangöbyskola

Lappvikskola


Hälsovårdare  Agneta Andersson

tfn. 040 3581 549

ringer tillbaka om inte kan svara

                                                            


 

Högstadie-Gymnasie skolorna

 

Hangö Högstadium

Hangö Gymnasium

Centrumskola kl. 7-9

 

Hälsovårdare Susann Blomqvist-Söderling

tel.tid. kl. 8.00-9.00 må, on och ojämna veckors fre

tfn 040 1359 596