Screeningar

Granskning av livmoderhalscancer

I Hangö bosatta kvinnor kallas till kostnadsfritt PAPA -prov. Undersökningen av förstadier till livmoderhalscancer sker med fem års mellanrum (Åldersgrupp 30, 35, 40 osv. ). Kallelsen kommer per post 3-4 veckor innan granskningen sker. Undersökningen pågår hela året.

 

Mammografiundersökning

Undersökning av bröstcancer ordnas för kvinnor i åldern 50-62 år med 20 - 26 månaders mellanrum. Undersökningarna sker på hösten och informeras om i lokalpress. Personer som tillhör den aktuella undersökningsgruppen får kallelse per post.