Missbrukarvård


Hälsovårdcentralens missbrukarvård


Hangö hälsovårdscentral, Esplanaden 85, 1 våningen/Vinkelgatan 12,

2 våningen


Missbrukarvård

Hangö hälsovårdscentrals missbrukarvård erbjuder hjälp  vid olika beroendeproblematik (t.ex. alkohol- och drogmissbruk, spel- och nätberoende). Även som anhörig kan du söka hjälp inom missbrukarvården. Klientträffarna sker via tidsbeställning.


Kaarina Tynkkynen, psykiatrisk sjukskötare, hälsovårdare

 • Vuxnas alkohol-, drog- och blandmissbruksproblem
 • Anhöriga till missbrukande
 • Spelberoende
 • Avgiftning inom öppenvård
 • Öronakupunktur
 • Bedömning av vårdbehov
 • Vuxna klienter
 • Tidsbeställning: må-fre kl. 12.00-13.00, tel. 040-684 1551, kaarina.tynkkynen(at)hanko.fi
 • Mottagning på adressen: Hangö hälsovårdscentral (1. våningen)


Nina Lohvansuu-Hirvonen, psykiatrisk sjukskötare

 • Alkohol-, drog- och blandmissbruksproblem
 • Anhöriga till missbrukande unga
 • Situationsbedömning och kartläggning vid oklara mentala problem bland unga
 • Tidsbeställning: må-on kl. 11.00-11.30, tel. 040-135 9516, nina.lohvansuu-hirvonen(at)hanko.fi
 • Mottagning på adressen: Vinkelgatan 12 (2. våningen) Hangö


I akuta situationer ber vi er vara i kontakt med hälsovårdcentralens jour (må-fre kl. 8-16) eller samjouren vid Raseborgs sjukhus (må-fre kl. 16-8 samt lö + sö), där ärendets brådslighet bedöms.


Länkar (delvis på finska)

 • Droglänken: www.droglanken.fi/www.paihdelinkki.fi
 • Kvinnogården r.f.: www.naistenkartano.com/svenska/
 • Lyömätön linja: http://www.lyomatonlinja.fi/
 • Psykporten: www.psykporten.fi/www.mielenterveystalo.fi
 • Centralförbundet för Mental Hälsa: www.mtkl.fi
 • Oiva mieli: www.oivamieli.fi
 • Brottsofferjouren: http://www.riku.fi/se/brottsofferjouren
 • Våldtäktskriscentralen Tukinainen: http://www.tukinainen.fi/svenska/
 • Seta: www.seta.fi
 • Pixnexkliniken: http://www.missbrukarvard.fi/svenska/pixne/
 • Al-Anon: http://www.al-anon.fi/svenska
 • Peluuri: http://www.peluuri.fi/svValtakunnallinen AA:n Auttava telefon (på finska): 09 750 200 (kl. 9-21), 013 123 121 (kvällstid)

Hjälp för alkoholproblem. Du kan ringa anonymt


Al-Anons landsomfattande telefonjour på svenska: 046 881 0147 (alla dagar kl. 17-21). På finska: 09 750 200 (alla dagar kl. 9-21)

Stöd för anhöriga till alkoholister


Irti huumeista, riksomfattande telefonjour (på finska): 0800 98066 (må-fre kl. 9-12 och må-to 18-21)

Den riksomfattande jourtelefonen hjälper, informerar och stöder vid kriser som förorsakats av narkotikamissbruk. Gratis att ringa.


Peluri/hjälplinjen, riksomfattande telefonjour för personer med spelproblem samt anhöriga: 0800 100 101 (må-fre kl. 12-18, svenskspråkig service garanteras måndagar)

Du kan diskutera och ställa frågor gällande spelproblem, om att begränsa eller sluta spelandet, om stöd- och vårdalternativ eller om vad som helst som har med spelproblem att göra.


Landsomfattande kristelefon (på finska): 01019 5202 (Suomen mielenterveysseura). Vardagar kl. 09.00-07.00, veckoslut och helgdagar kl. 15-7.


Brottsofferjouren - Nylands regionbyrå: 09 4135 0550. Vardagar kl. 9-16.

Hangö servicekarta över mental- och missbrukarvården