Mentalvårdstjänster

Landsomfattande kristelefon  01019 5202 (Föreningen för Mental Hälsa)
vardagar kl. 9.00- 7.00, veckoslut och under helger kl. 15.00-7.00.
 

Hälsocentralens mentalvårdsenhet för vuxna


Besöksadress: Vinkelgatan 12 (2:a vån.), 10900 Hangö.
Postadress: Hangö hälsovårdscentral, Esplanaden 85, 10900 Hangö. Ta kontakt med Mentalvårdsenheten om det är frågan om t.ex.:


 • Akuta stressreaktioner, depressions- eller ångestsymptom, andra psykiska symptom som påverkar funktionsförmågan, panikattacker, smärttillstånd, ätstörningar, svårigheter i social växelverkan, traumatiska livserfarenheter, svårigheter med att reglera känslor och beteende, tvångstankar eller tvångsbeteende, bekymmer relaterade till familjesituation, identitetsfrågor osv.

Riitta Jalamo, psykiatrisk sjukskötare

Jill Strandborg, psykiatrisk sjukskötare (50% arbetstid)

 • Akuta stressreaktioner, ångestsymptom, depressionssymptom eller andra psykiska symptom som påverkar funktionsförmågan, uppföljning av medicinering, rehabilitering- och uppföljning av långtidspatienter, krisvård, individuella stödsamtal, parsamtal m.m.
 • Tidsbokning: Tel. 019 220 3532, må - to kl. 8.00 - 9.00, riitta.jalamo(a)hanko.fi, jill.strandborg(a)hanko.fi. Ingen remiss behövs.

 

Annina Vartio, psykolog

 • Vuxnas kognitiva utredningar, psykologiska interventioner, utvärdering och vård av psykiska symptom, krisvård, individuella stödsamtal, parsamtal, gruppverksamhet m.m.
 • Tidsbokning: Tid till psykologen reserveras efter bedömning av psykiatrisk sjukskötare.

 • Tel. 019 220 3528, må – to klo.11.00 – 11.30, annina.vartio(a)hanko.fi

   

  I akuta situationer ber vi er vara i kontakt med hälsovårdscentralens jour (må – fre kl.8-16) eller samjouren vid Raseborgs sjukhus (må – fre kl.16 – 8, samt lö + sö), där ärendets brådslighet bedöms.

Parterapi erbjuds via Familjerådgivningscentralen i Raseborg. Besöken är kostnadsfria för hangöbor. Tidsbeställning per telefon tisdagar och torsdagar kl. 9-10 och onsdagar kl. 13-14. Tel. 019 238 281 eller via e-post: raseborgfrgc(at)evl.fi.

För mera information: Familjerådgivningscentralen Raseborg
Länkar (delvis på finska):Hangös servicekarta över mental- och missbrukarvårdenMentalvårdsenhetens aktivitetscenter


Besöksadress: Astrea, Berggatan 4, 10900 Hangö. 


REHABILITERING INOM MENTALVÅRDENAnita Lehtinen, sysselsättningsterapeut

Tuula Puno, psykiatrisk sjukskötare


 • Rehabiliterande aktivitetsinriktad gruppverksamhet.

 • Deltagande i den rehabiliterande verksamheten kräver remiss via mental- och missbrukarvårdsenheten.

 • Tel. 040 135 9547 / 040 746 1982, må, ti, to, fre kl.8.00 - 10.00, on klo.9.00 - 10.00

   

  Gruppverksamhet inom mental- och missbrukarvårdsenheten

   

  Psykoedukativa-, aktivitetsinriktade- samt kamratstödsgrupper för klienter inom mental- och missbrukarvården

 • Deltagande i grupper ordnas via mental- och missbrukarvårdsenheten, alla deltagare intervjuas innan gruppstart.
 • Av gruppdeltagarna förutsätts tystnadsplikt gällande deltagarna i gruppen samt gällande samtal inom gruppen.


 

Gruppverksamhet 2017


 • Konstgrupp, juni, fortsätter på hösten. måndagar kl. 13.30-15.30. Ledare/anmälningar: Konst/sysselsättningsterapeut Anita Lehtinen, tel. 040 135 9547
 • Konditionssal, fortsätter  onsdagar i augusti kl. 9-10 i Astreas konditionssal. Ledare/anmälningar psyk.sjuksk. Tuula Puno, tel. 040 746 1982
 • Avslappnade yoga. Ledare Ann-Mari Kraufvelin. Anmälningar: Emmi Koljonen, 040 135 9516, emmi.koljonen(at)hanko.fi eller Annina Vartio, tel. 019 2203 528, annina.vartio(at)hanko.fi
 • Stödgrupp för anhöriga till drogmissbrukare, börjar hösten 2017. Ledare/anmälningar psyk.sjuksköt. Kaarina Tynkkynen, tel. 040 684 1551 kl. 12-13
 • Smärtgrupp, en gång/månad. Tisdagar kl. 13-15 i Astreas dagsal. Tilläggsuppgifter psyk.sjuksköt. Kaarina Tynkkynen, tel. 040 684 1551 kl. 12-13. Ledare: psykolog Annina Vartio och psyk.sjuksköt. Kaarina Tynkkynen
 • Dramaverkstad. Ledare: skådespelare Mi Grönlund och psykolog Annina Vartio. Tilläggsuppgifter/anmälningar: Emmi Koljonen, tel. 040 135 9516, emmi.koljonen(at)hanko.fi
 • Naturgrupp, en gång i månaden under hösten 2017. Ledare/anmälningar Annina Vartio, tel. 019 2203 528, annina.vartio(at)hanko.fi.  Konst/sysselsättningsterapeut Anita Lehtinen
 • Grupp för depressiva, börjar hösten 2017. Ledare/anmälningar psyk.sjuksköt. Kaarina Tynkkynen, tel. 040 684 1551 kl. 12-13
 • Föräldragrupp, börjar hösten 2017. Anmälningar: Emmi Koljonen 040 135 9516, emmi.koljonen(at)hanko.fi
 • Vattengymnastik (plats och datum öppen). Ledare/anmälan Anita Lehtinen, tel. 040 135 9547


Övriga


Hangö finska församling, Symppis, varje tisdag kl. 13-15. Diakonissa Eira Paronen, tel. 040 180 6111


Hangö svenska församling, Kompis,  andra torsdagen i månaden kl. 14.00. Bangatan 27. Tage Nylund, diakoniarbetare, tel. 040 532 4797, e-mail: tage.nylund(at)evl.fi


NA-myrsky (nimettömät narkomaanit) riippuvaisten vertaistukiryhmä

Fredagar kl. 19.00 Gentoftegatan 8


AA-Majakka (anonyma alkoholister) stödgrupp. Måndagar kl. 19, Källvägen 1 (lilla Ljungbo). Kontaktperson: tel. 040 707 7472, Veijo Viitanen


Suvanto, stödgrupp för de anhöriga till drogmissbrukare. Paus för tillfället. Gentoftegatan 8.

 

 Barn- och ungdomsmottagning