Lappvik hälsostation 

 

Lappvik rådgivning fungerar enligt befolkningsansvarsprincipen och omfattas av mödra- och barnrådgivning, vuxen- och seniorrådgivning samt hemsjukvård. Verksamheten vid Lappvik rådgivning sköts av hälsovårdare.

 

Till barnrådgivningen hör barn under skolåldern och deras familjer. Barnrådgivningen arbetar för främjandet av barnfamiljernas hälsa I syfte att stöda barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. För att förebygga smittosamma sjukdomar vaccineras barnen enligt Folkhälsoinstitutets vaccinationsprogram.

 

Mödrarådgivningens främsta syfte är att främja den väntande mammans, fostrets och den nyföddas hälsa. Rådgivningen arbetar familjecentrerat  och arbetar för att ge föräldrarna resurser som föräldraskapet  förutsätter.

 

Vuxen- och seniorrådgivning sker endast genom tidsbeställning. Rådgivningen ges även per telefon.

 

 

Hälsovårdare

tfn 040 1359 521 vardagar kl. 11.00-12.00