Laboratorio

Fr.o.m. den 3.11.2014 har HUS-lab vid Hangö hälsovårdscentral övergått till tidsbeställning. Tidsbeställning antingen elektroniskt www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon

09-471 86800.


Laboratoriet betjänar fortfarande utan tidsbeställning:

- INR-provtagning må - on kl. 12.00 - 13.00

- avhämtning av provburkar

- urinprov och dejour


 Mer information via:

http://www.huslab.fi