Klientavgifter

fr.o.m. 1.1.18:


Läkarbesök:                      Årsavgift             41,20 €

                                         Besöksavgift       20,60 €

Sjukskötarbesök:                                          8,80 €

 

Dygnsavgift på bäddavdelning     :             48,90 €

 

Laboratorio- ja röntgenavgifter enligt begärd undersökning

 

Tandvård:                         Tandvårdens avgifter hittar man på enhetens

                                          egen sida


Läkarintyg:                         Se bilaga

                                          Avgifter för läkarintyg (pdf) (286.3 KB)                                         

 

Avgiftstak

För avgifter, som uppburits för hälsovårds- och sociala tjänster, finns bestämt ett maximibelopp d.v.s. ett avgiftstak som är 691 €. Till patienten ges ett klientbetalningskort för att följa upp hur betalningarna ökar. När avgiftstaket nåtts får patienten ett frikort, som berättigar till att avgifter, som inkluderas av avgiftstaket, inte uppbärs längre under samma kalenderår. För kortvarig anstaltsvård uppbärs också härefter en avgift för uppehälle på 22,80 €/dygn samt många övriga hälsovårdsavgifter, som inte hör till avgiftstaket.

 


Följande avgifter för hälsovårds och sociala tjänster hör till avgiftstaket:

  • hälsocentralavgift 
  • dejoureringsavgift
  • poliklinikavgift
  • partiell dygnsavgift för anstaltsvård 
  • avgift för dagskirurgi
  • avgift för specialsjukvård i hemmet 
  • avgift för serievård 
  • fysioterapiavgift
  • grundavgift för kortvarig anstaltsvård

Avgifter för barn under 18 år beaktas i avgiftstak för försörjningspliktig..

 

Tilläggsuppgifter om patientavgifterna 

på hälsocentralens ekonomikansli 040 135 9507 eller hos avdelningssekreterare för bäddavdelningarna 040 770 8693 eller

 

Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 9.10.1992/912