Hjälpmedel

Hjälpmedelsförrådet befinner sig fr.o.m. den 8.3.2010 i Ekenäs, Västra Nylands hjälpmedelscentral. Adressen är Raseborgsvägen 37 (Ekåsens sjukhusområde).

Utlåning, service och återlämning sker där. Hjälpmedlen kan också återlämnas till Hangö stads gamla hjälpmedelförråd må-fre kl. 8-16.

 

Kontaktinformation:  Hjälpmedelscentralen tel. 019-224 3180

e-post:                         hjalpmedelscentralen.VNS@hus.fi


 

Tilläggsuppgifter:          Hjälpmedelcentralen