Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Centralen besvarar frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte. Centralen betjänar både hälsovården och allmänheten. Dessutom fungerar centralen som informationskälla för media och myndigheter. Samtalen besvaras i första hand av en specialutbildad farmaceut.

 

Öppet 24 timmar i dygnet

Tel. 09 471 977 (direkt) eller 09 4711 (via växel)