Fysioterapi

 

Hangö HVC:s fysioterapienhet är placerad på Astrea, Berggatan 4. Vi har en ljus, rymlig och modern rehabiliteringsavdelning som är lätt att besöka även för rullstolsbundna.

 

Klienter som besöker fysioterapin bör ha en giltig remiss, dvs. en remiss skriven av våra hälsocentralläkare eller läkare från vårt sjukhusdistrikt (HNS).

Individuell fysioterapi kan vi nästan enbart erbjuda klienter med neurologiska sjukdomar och ortopediska problem.

Massage hör inte längre till våra behandlingsmetoder. Dessa tjänster erbjuds på privata sektorn.

 

Till våra arbetsuppgifter idag hör alltmer preventiv fysioterapi, dvs. rådgivning och planering av individuella motions- och gymnastikprogram. Råd och bedömning av den motoriska utvecklingen hos spädbarn sker i samarbete med rådgivningen. I vår moderna konditionssal har man möjlighet att träna självständigt efter att man blivit instruerad och fått ett individuellt utarbetat program. Astrea-allas

 

Vi erbjuder vattengymnastik i grupp främst för klienter med problem i stöd- och rörelseorganen men också vid behov för andra diagnoser.

 

Till våra arbetsuppgifter hör också rehabilitering av patienter på bäddavdelningarna.

 

 

 

Till vårt rehabiliteringsteam hör:

Fysioterapeut Irina Winberg                  Tel: 040-835 4712  

                                                                    Tel.tid   må-to 11.30-12.00

Fysioterapeut Leena Sjöblom               Tel: 040-835 4713  

                                                                    Tel.tid.  må-to 11.30-12.00

Konditionsskötare Maria Bäckström  Tel: 040-135 9422

                                                                   Tel.tid. må-to 11.30-12.00

Bäddavdelningens fysioterapeut

Heidi Sundman                                       Tel. 040 681 4017