Första hjälp

Vid nödsituation ring 112!

 

Vid brådskande sjukdomsfall ring 112 eller 019 2203 555 då hälsocentralen är öppen (vardagar kl.8.00-16.00.

Vårdbehovet värderar sjukskötare, till vilken samtalen förenas. Vid brådskande situationer direkt till polikliniken.