Förnyande av recept

 

Vi har övergått till elektroniska recept fr.o.m. 4.3.2013.

Ett elektroniskt recept är ett recept som en läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt. Receptet sparas i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. Det riksomfattande Receptcentret innehåller elektroniska recept och expedieringsanteckningar som apoteken infört på recepten. På basis av de uppgifter som finns i Receptcentret kan vilket som helst apotek expediera läkemedlen. Det blir enklare att uträtta ärenden både inom den offentliga hälso- och sjukvården och på apoteken och överlappningarna minskar.

Patienternas uppgifter är noggrant skyddade.

Den största skillnaden jämfört med ett recept på papper är att patienten genom att visa upp sitt FPA-kort kan hämta ut sin medicin från vilket apotek som helst. Fördelarna är tydliga både ur patienternas och ur hälso- och sjukvårdens synvinkel sett. Ett elektroniskt recept gör det enklare och snabbare för patienten att uträtta sina ärenden. Det kan inte förfalskas eller förkomma. Användningen av elektroniska recept ger bättre kontinuitet och informationsgång inom vården. Samtidigt undviker man överlappande medicinering och skadliga interaktioner mellan läkemedlen.

Patienten kan se sina egna uppgifter i e-tjänsten Mina uppgifter på adressen www.omakanta.fi. Man loggar in till tjänsten med bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Det går att ta ut ett sammandrag av recepten på papper.


Såhär förnyar du dina eRecept


Du kan förnya dina eRecept antingen via hälsocentralen, apoteket eller via Mina Kanta-sidor..  Via hälsovårdscentralen förnyar du antingen genom ringa eller via ett besök  på mottagningen. Apoteket skickar vidare begäran om förnyande av recept till hälsostationen. Förnyandet av recept behandlas inom 8 dagar.

Du får meddelande per sms när ditt eRecept har förnyats, om du har gett ditt mobiltelefonnummer,  eller genom att logga in på Mina Kanta-sidor.


Mediciner som huvudsakligen inverkar på centrala nervsystemet och mediciner som klassas som narkotika får efter den 1 November 2015 endast förskrivas med elektroniska recept på de ställen som har infört det elektroniska receptet.


Se även

Det elektroniska receptet