Gruppen för psykisk första hjälp i Hangö


Varifrån får man hjälp?


Gruppen för psykisk första hjälp i Hangö ger stöd vid traumatiska krissituationer inom ca 1-3 dagar. Tider ges via tidsbokning

tel. 040 135 9548 (må-to kl 8-16 och fre kl. 8-12)


Vid andra tider fås krishjälp av socialjouren via samtal till nödcentralens nummer 112.

Samtalsstöd via telefon fås också via Landsomfattande kristelefon 010 195 202 (på finska) vardagar kl. 09.00-07.00, veckoslut och helgdagar kl. 15.00-07.00.


När ta kontakt?


I traumatiska krissituationer, t.ex.

-allvarlig skada eller plötslig dödsfall

-självmord / självmordsförsök

-varit ögonvittne eller med i en "nära ögat"-situation


Barn- och ungdomsmottagningen

 


Till oss kan din familj vända sig gällande dina barn och ungdomar.


 Speciellt när det gäller barn arbetar vi tillsammans med familjen.


Vår målsättning är att hjälpa barn, unga och deras familjer i olika problemsituationer, som har att göra med t. ex


- barns och ungdomars utveckling och beteende

- uppfostringsfrågor

- att orka som föräldrar

- barns och ungdomars mentala hälsa

- krissituationer i familjenUngdomar kan också själva boka tid på vår mottagning. Servicen är kostnadsfri och konfidentiell. Det behövs ingen remiss.


Metoder:


- stödkontakter med barn och undomar

- familjesamtal / föräldrarsamtal

- nätverksmöten och samarbete med övriga instanser

- psykolgundersökningar

- grupper

- remittering till andra tjänster, t.ex tal-och ergoterapibedömning eller specialsjukvården

- familjeterapi och konsultation

 

Kontaktuppgifter:


 

Socialkurator Nina Hellström

Telefontid må-ons kl. 11.00-11.30

tel. 040-509 7212

e-mail: nina.hellstrom(at)hanko.fi

 


Familjeterapeut Petra Sjölund

Telefontid må-on kl. 11.00-11.30

tel. 040-732 6589

e-mail: petra.sjolund(at)hanko.fi


Sjukskötare Nina Lohvansuu-Hirvonen

Telefontid må-on kl. 11.00-11.30

tel. 040-135 9516

e-mail: nina.lohvansuu-hirvonen(at)hanko.fi
Ni kan lämna ringbud i svararen om ni ringer utanför telefontiden,  så tar vi kontakt.

 

Besöksadress: Vinkelgatan 12,  Postadress: Esplanaden 85