Centralförvaltningen

Centralförvaltningens verksamhet är koncentrerad till stadshuset. I stadshuset finns stadskansliet och drätselkontoret. Även stadsfullmäktige och -styrelsen sammanträder i stadshuset.

Adress Boulevarden 6, 10900 Hangö
Telefon 019 22031

E-post kirjaamo(at)hanko.fi