Centralförvaltningen

Centralförvaltningens verksamhet är koncentrerad till stadshuset.
I stadshuset finns stadskansliet, personalavdelningen och ekonomiavdelningen.

Även stadsfullmäktige och -styrelsen sammanträder i stadshuset.

Adress Boulevarden 6, 10900 Hangö
Telefon 019 220 31

E-post kirjaamo(at)hanko.fi